เติมเต็มชีวิตและจิตใจ

มุ่งสู่การเป็นบริษัทอันดับ 1 สำหรับลูกค้า
ริเชลล์จะมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆต่อไป

พื้นที่ธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ของริเชลล์ จะกระจายความอุดมสมบูรณ์ของวันพรุ่งนี้  
ริเชลล์ได้พัฒนาผลิตสินค้า ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ชีวิตหลายๆอย่าง นอกจากนี้ เรากำลังขยายไปสู่เครื่องมือทางด้านการแพทย์ โดยใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยี และสิ่งที่เราเรียนรู้มาแต่ต้น

ปรัชญาองค์กร

เรานำเสนอ “ผลิตภัณฑ์ที่ดี” ที่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตของลูกค้า ความไว้วางใจ และความเชื่อใจ ของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ “สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์”

สัญลักษณ์องค์กร

ชื่อแบรนด์ RICHELL นั้น มาจากคำว่า “RICH” ที่แสดงถึงความหรูหรา และความสะดวกสบาย
รวมกับคำว่า “WELL” ที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความรู้สึกเชื่อใจ

สีNR GREEN (NEW RICHELL GREEN) คือ สีขององค์กร ที่แสดงให้เห็นถึง “ความสดใหม่”
และ “ความอ่อนโยนใจดี”

เกี่ยวกับ Richell
เข้าชมสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ