Training Toothbrush
แปรงสีฟันสำหรับเด็ก

ริเชลล์ได้มีการออกแบบแปรงสีฟันและยางกัดเพื่อดูแลเด็กเล็กโดยเฉพาะดีไซน์ที่เหมาะกับพัฒนาการทุกช่วงวัย ตั้งแต่เริ่มดูแลเงือก ฟันขึ้นในช่วงแรกๆ จนถึงเริ่มมีฟันหลังครบแล้ว วัสดุอ่อนโยน ปลอดภัย และยืดหยุ่น 

เลือกชมสินค้า

STEP การใช้แปรงสีฟัน

แปรงสีฟันสำหรับเด็ก 3 เดือน+

แปรงสีฟันสำหรับเด็ก 6 เดือน+

แปรงสีฟันสำหรับเด็ก 8-12 เดือน+